N Y T T I G   Å   V I T E

N Y T T I G   Å   V I T E

Vi markerer FN dagen 24 oktober med egen høstfest med foreldre. Foreldrene inviteres da til høstfest med utstilling av barnas kunstverk og matservering som selges til inntekt for et godt formål. Høstfesten er i år på Mandag 24.10.22 og Tirsdag 25.10.22

Besteforeldredag arrangeres 18 og 21 november i barnehagen. Her inviteres besteforeldre på formiddagen og det blir formingsaktiviteter og baking samt andre forberedelser til jul. Denne tradisjonen i vår barnehage er en stor suksess og er en dag både barn, foreldre, besteforeldre og personalet ser frem til  Datoen for dette arrangementet er satt til fredag 18.11 for stor og mellom avdelingene, og for småbarnsavdelinger 21.11.

Lucia frokost markerer vi 13. desember med å invitere foreldre til frokost med lussekatter og kakao. Førskolebarna går i lucia tog til alle avdelingene. Frokosten starter kl 08.30.

Julegudstjeneste i Strusshamn kirke for alle barna gjennomføres i desember (dato kommer vi tilbake med) hvor juleevangeliet formidles for barn og av barn fra barnehagene i nærområdet. Det vil bli alternative aktiviteter i barnehagen for de som ikke ønsker at barna deltar her.

Nissefest markerer vi 16 desember med «ekte» nisse, julegave, grøt og juletregang ute.

Markering av samefolkets-dag 6 Februar (Vi markerer mandag 7 feb)

Karneval markeres 25 februar i forbindelse med fastelaven. Barn og voksne kler seg ut og vi har Pinjatas, disko og fellessamling.

Påskevandring i Strusshamn kirke i samarbeid med kirken, gjennomfører vi hvert år. Dette er en utrolig fin aktivitet hvor barna og personalet formidler påskebudskapet sammen gjennom dramatisering.

Påskefrokost blir arrangert for foreldre onsdag 6 April kl 08.30, kjekk samling og treffpunkt for foreldre, personale og barn.

17. mai blir feiret hos oss ved felles idrettsaktiviteter ute 16 mai, tog til eldreboligene på flagget med allsang, etterfølgt av festmåltid på barnas vis.

Førskoletreff med alle førskolebarna som starter på Strusshamn skole, arrangeres av barnehagene i nærmiljø i slutten av mai, begynnelsen av juni, på Follese fotballanlegg med organiserte idrettsaktiviteter og felles lunsj. Ved de øvrige skolene får barnehagen invitasjon til å være med på førskoledag, og vi, eventuelt foresatte, følger barnet/barna.

Sommerfest arrangeres 31 Mai 2022 med felles grilling, opptreden av voksne og barn, fotballkamp med foreldre og masse gøyale uteaktiviteter – dette er i samarbeid med FAU.

P L A N L E G G I N G S D A G

S Y K D O M   O G  
H E L S E

K O S T H O L D

Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Selv ikke en i Skogen barnehage kan leve på popkorn og sukkerspinn. Vi serverer tre måltider hver dag, med fokus på sunt og variert kosthold. Vi serverer to varme måltider i uken. Vi serverer fruktmåltid hver dag og yoghurt en gang i uken. Vi jobber med fiskesprell, som tilsier at barna skal bli glad i fiskemat og være med å tilberede den.

Fiskesprell-barnehage

Fiskesprell er organisert gjennom folkehelsearbeidet i det enkelte fylke. Prosjektet er en del av regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen, og et av målene med Fiskesprell er å utjevne sosiale forskjeller i kosthold.

Målet med Fiskesprell er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de unge gode smakserfaringer.

Sjømat inneholder alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger, og er derfor en viktig del av kostholdet vårt.

Hvordan vi skal jobbe med Fiskesprell:

Vi forteller barna om hvor sunt det er med fisk og hvorfor man bør spise enda mer.

Barna skal være med å tilberede maten.

Ved å tilby barna fisk en gang i uken og fiskepålegg til brødmåltidene hver dag skaper vi et godt grunnlag for et sunt kosthold. Sjekk fiskesprells egen nettside for mer info og tips  http://www.fiskesprell.no

5 om dagen barnehage

Vi ønsker å legge vekt på et sunt og variert kosthold. Helsedirektoratet anbefaler alle å spise 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker om dagen.

Vi tilby oppkuttet frukt og grønnsaker til frokost og lunsj også i tillegg til fruktmåltidet som vi har på slutten av dagen. Ved å spise mye frukt og grønt i barnehagen håper vi på å danne grunnlag for gode holdninger og sunt og godt kosthold som fremmer en god helse. Sjekk hjemmesiden for 5 om dagen for info og tips  http://www.5omdagen.no

N Y T T I G E   L E N K E R

V Æ R   O G   K L Æ R

N Y   I  
B A R N E H A G E N

Mål: Barnet og foreldre skal få en trygg og positiv tilvenning i barnehagen

Barna får tildelt en tilknytningsvoksen som man skal bli kjent med og trygg på i starten. Etter hvert når barnet er klar for det blir barnet kjent med de andre voksne. Vi tar det i barnets tempo.

Barn har en grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Når barn føler seg trygge er utgangspunktet for læring best. Trygge barn lærer mest!

For at barnet skal bli trygt her hos oss må barnet møte sensitive og trygge voksne. Måten vi voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hvordan barnet opplever den første tiden i barnehagen. Når det er tilvenning i barnehagen er det viktig at barnet får en positiv førsteopplevelse. Behovet for voksenkontakt i begynnelsen er meget stor og barnet har behov for å knytte seg til en voksen først. Derfor har barnet fått tildelt en egen tilknytningsvoksen. Denne voksne funger i begynnelsen som barnet trygge havn. Barn er ulike og trenger ulik lengde på tilvenningsperioden, dette blir derfor planlagt individuelt for hvert barn. Vi anbefaler at alle setter av minimum 14 dager til denne viktige oppstartsperioden til barna. Det er mange nye inntrykk for barnet og bearbeide i begynnelsen. Barnet trenger derfor korte dager i barnehagen for å tilvenne seg rutiner og alt som skjer i en barnehage.