K O N T A K T   O S S

94 03 28 48

94 03 32 86

91 00 47 03

94 03 26 79

45 83 22 48

45 83 22 47

STYRER

Linda K Larsen
469 45 696
Linda@skogenbarnehage.no

Administrasjon

469 45 696

K O N T A K T
S K J E M A

Besøksadresse

Folleseveien 97, 5302 Strusshamn

Postadresse

Postboks 4. 5318 Strusshamn