A V D E L I N G E R

Aldersgruppe: 0–2 år

Skogen Barnehage har tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 0–2 år. På en småbarnsavdeling er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette sikrer vi i barnehagen ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt over barnas dag. På en småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen glir så smidig som mulig.

Aldersgruppe: 2–4 år

I denne gruppen finner vi barn fra 2-4 år. I denne alderen øker barnas egen aktivitet stadig. Det er fortsatt gøy å tumle omkring, men barna får også mer sans for det kreative. På Avdelingen jobber vi derfor med å gi tid og plass til begge deler.

Barna har nå mange interesser og liker ofte å leke med biler, dukker og dyr. De maler, modellerer, baker og pusler. De ordner og sorterer etter størrelse og farger og lærer på denne måten stadig flere begreper. I hverdagen på avdeling øver vi på; mitt og ditt, stor og liten, farger, antall, retninger og preposisjoner.

Aldersgruppe: 0–2 år

Skogen Barnehage har tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 0–2 år. På en småbarnsavdeling er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette sikrer vi i barnehagen ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt over barnas dag. På en småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen glir så smidig som mulig.

Aldersgruppe: 2–4 år

I denne gruppen finner vi barn fra 2-4 år. I denne alderen øker barnas egen aktivitet stadig. Det er fortsatt gøy å tumle omkring, men barna får også mer sans for det kreative. På Avdelingen jobber vi derfor med å gi tid og plass til begge deler.

Barna har nå mange interesser og liker ofte å leke med biler, dukker og dyr. De maler, modellerer, baker og pusler. De ordner og sorterer etter størrelse og farger og lærer på denne måten stadig flere begreper. I hverdagen på avdeling øver vi på; mitt og ditt, stor og liten, farger, antall, retninger og preposisjoner.

Aldersgruppe: 0–2 år

Skogen Barnehage har tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 0–2 år. På en småbarnsavdeling er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette sikrer vi i barnehagen ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt over barnas dag. På en småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen glir så smidig som mulig.

Aldersgruppe: 5–6 år

Denne avdelingen er barnehagens utegruppe. Her er barna ute stort sett hele dagen med mulighet for innelek i Grillhytten og i barnehagens fellesrom. Barna blir tatt med på turer i skogen i nærmiljøet opp til tre ganger i uken, og er ellers i barnehagens flotte uteområdet. Vi lager varm mat på bål og bruker naturen som læringsarena i alle fagområdene.