E B A R N E H A G E

E-barnehage kan brukes på mobiltelefon eller nettbrett.

  • Ebarnehage er et kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og hjem.
  • Dere foreldre  får mer innsyn i kvalitetsarbeidet i barnehagen og blir mer delaktig i barnas hverdag.
  • Dere kan se bilder fra barnehagen, og få oversikt over hva barnet har vært med på gjennom dagen.
  • Her kan dere enkelt gi beskjed via ebarnehage dersom ditt barn er syk, og beskjeden blir synlig i ebarnehage gjeldende dag.
  • Dere kan også melde fravær, sende oss internmelding, lese ukeplaner, motta dokumenter (månedsplaner), sjekke soveliste osv.
  • Barnehagen logger barna inn når de kommer om dagen, og logger de ut når de går om dagen.