Temaplan barnehage 2018 – 2021

Askøy kommune har utarbeidet en «temaplan barnehage» som skal, med utgangspunkt i statlige føringer, konkretisere felles satsningsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med Rammeplan for barnehagen, gir temaplanen retning for et forpliktende og systematisk arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid i den enkelte barnehage.

Planen finner du her: Temaplan barnehage 2018-2021