Prosjektplaner

Våre prosjektplaner går over 3 år. Planene har aldersadekvat inndeling så de ulike alderstrinnene har planer tilpasset dem.

Følg link til førskolebarnas plan:

Periodeplan høsten 2017 -2020 Haukene 

Periodeplan for Haukene januar og februar 2017 – 2020

Periodeplan for Haukene mars – juni 2017 – 2020

Følg link til Småbarns-avdelingene: 

Periodeplan sept – feb 2017 – 2020

Periodeplan mars – juni 2017 – 2020

Følg link til Spurvene og Mosebarna :

Periodeplan høst 2017 – 2020

Periodeplan januar og februar 2017 – 2020

Periodeplan for mars – juni 2017 – 2020