Prosjektplaner

Våre prosjektplaner går over 3 år. Planene har aldersadekvat inndeling så de ulike alderstrinnene har planer tilpasset dem.

Følg link til førskolebarnas plan:

Periodeplan høsten 2017 Haukene

PERIODEPLAN JANUAR OG FEBRUAR HAUKENE 2018

PERIODEPLAN MARS-JUNI 2018 HAUKENE

Følg link til Småbarns-avdelingene: 

Periodeplan sept – feb småbarn

Periodeplan mars – juni småbarn

Følg link til Spurvene og Mosebarna :

PERIODEPLAN HØSTEN 2017

PERIODEPLAN JANUAR OG FEBRUAR 2018

PERIODEPLAN MARS APRIL MAI OG JUNI 2018