Overgang fra barnehage til skole

12219370_10156128268875315_5665012598692991161_n

Skogen barnehage har egen avdeling (Haukene) med førskolegruppe som har eget pedagogisk opplegg gjennom hele året. Målet med gruppen er at barna skal få de beste forutsetninger for å mestre overgang til skolen. Dette gjør vi ved:

  • Fast ukeplan og faste gruppedager.
  • Daglige gode samtaler med barna.
  • Gode motoriske utfordringer i ulendt terreng med to til tre lengre turer i skogen hver uke.
  • Samspillsgrupper der sosiale ferdigheter og mestring står i fokus.

Gruppeaktiviteter tilpasset hvert enkelt barns utvikling. Kunnskap og informasjon skaper trygghet. Vi bruker derfor mye tid til å forberede barna på overgang til skole. Dette gjør vi gjennom daglige samtaler med barna, samt undre oss sammen over det som vil møte dem på skolen. Vi legger til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, blant annet gjennom en høytidelig seremoni ved barnehagens årlige sommerfest.

Hvert år reiser «Haukene» på en eventyrlig reise med to overnattinger. En sosial og lærerik tur på alle måter.

Vi har godt samarbeid med skolene hvor vi utarbeider egne avtaler med besøk og aktivitet før skolestart. Vi har møte med skolen 2 ganger i året i forbindelse med overgangen. I tillegg til Askøy kommune sin handlingsplan og heftet «Lese- og skriveglede», jobber vi også etter egen plan for overgang barnehage – skole.