Nyttig å vite

Vi markerer FN dagen 24 oktober med egen høstfest med foreldre. Foreldrene inviteres da til høstfest med utstilling av barnas kunstverk og matservering som selges til inntekt for et godt formål. Høstfesten er i år på tirsdag 24.10.17 og onsdag 25.10.17

Besteforeldredag arrangeres 17 og 20 november i barnehagen. Her inviteres besteforeldre på formiddagen og det blir formingsaktiviteter og baking samt andre forberedelser til jul. Denne tradisjonen i vår barnehage er en stor suksess og er en dag både barn, foreldre, besteforeldre og personalet ser frem til  Datoen for dette arrangementet er satt til fredag 17.11 for stor og mellom avdelingene, og for småbarnsavdelinger 20.11.

Lucia frokost markerer vi 13. desember med å invitere foreldre til frokost med lussekatter og kakao. Førskolebarna går i lucia tog til alle avdelingene. Frokosten starter kl 08.30.

Julegudstjeneste i Strusshamn kirke for alle barna gjennomføres i desember (dato kommer vi tilbake med) hvor juleevangeliet formidles for barn og av barn fra barnehagene i nærområdet. Det vil bli alternative aktiviteter i barnehagen for de som ikke ønsker at barna deltar her.

Nissefest markerer vi 15 desember med «ekte» nisse, julegave, grøt og juletregang ute. Markering av samefolkets-dag 6 Februar

Karneval markeres 23 februar i forbindelse med fastelaven. Barn og voksne kler seg ut og vi har Pinjatas, disko og fellessamling.

Påskevandring i Strusshamn kirke i samarbeid med kirken, gjennomfører vi hvert år. Dette er en utrolig fin aktivitet hvor barna og personalet formidler påskebudskapet sammen gjennom dramatisering.

Påskefrokost blir arrangert for foreldre 21 Mars kl 08.30, kjekk samling og treffpunkt for foreldre, personale og barn.

17. mai blir feiret hos oss ved felles idrettsaktiviteter ute 16 mai, tog til eldreboligene på flagget med allsang, etterfølgt av festmåltid på barnas vis.

Førskoletreff med alle førskolebarna som starter på Strusshamn skole, arrangeres av barnehagene i nærmiljø i slutten av mai, begynnelsen av juni, på Follese fotballanlegg med organiserte idrettsaktiviteter og felles lunsj. Ved de øvrige skolene får barnehagen invitasjon til å være med på førskoledag, og vi, eventuelt foresatte, følger barnet/barna.

Sommerfest arrangeres 30 Mai 2018 med felles grilling, opptreden av voksne og barn, fotballkamp med foreldre og masse gøyale uteaktiviteter – dette er i samarbeid med FAU.

Datoer for disse arrangementene gjennom barnehageåret finner du en oversikt over på vår hjemmeside http://www.skogenbarnehage.no og under dokumenter på E-Barnehage.