Ny i barnehagen

TILKNYTNING/TILVENNING

Mål: Barnet og foreldre skal få en trygg og positiv tilvenning i barnehagen

Barna får tildelt en tilknytningsvoksen som man skal bli kjent med og trygg på i starten. Etter hvert når barnet er klar for det blir barnet kjent med de andre voksne. Vi tar det i barnets tempo.

Barn har en grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Når barn føler seg trygge er utgangspunktet for læring best. Trygge barn lærer mest!

For at barnet skal bli trygt her hos oss må barnet møte sensitive og trygge voksne. Måten vi voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hvordan barnet opplever den første tiden i barnehagen. Når det er tilvenning i barnehagen er det viktig at barnet får en positiv førsteopplevelse. Behovet for voksenkontakt i begynnelsen er meget stor og barnet har behov for å knytte seg til en voksen først. Derfor har barnet fått tildelt en egen tilknytningsvoksen. Denne voksne funger i begynnelsen som barnet trygge havn. Barn er ulike og trenger ulik lengde på tilvenningsperioden, dette blir derfor planlagt individuelt for hvert barn. Vi anbefaler at alle setter av minimum 14 dager til denne viktige oppstartsperioden til barna. Det er mange nye inntrykk for barnet og bearbeide i begynnelsen. Barnet trenger derfor korte dager i barnehagen for å tilvenne seg rutiner og alt som skjer i en barnehage.