Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen følger stortingets vedtak om makspris (pr 1.1.2018) og er på kr 2910,- pr md. Det betales for 11 md pr år. Barnehagens kontonummer er: 15032430691. Barnehagen sender faktura den 1. hver md.

Kostpenger for hel plass kommer i tillegg og er 380,. pr md. Dette inkluderer da frokost og lunsj hver dag, samt varm lunsj to ganger i uken. Fruktmåltid serveres også med knekkebrød og yoghurt i tillegg.

Styrer i Skogen barnehage forbeholder seg retten til å kunne endre betalingssatsene. Vi følger stortingets vedtak om maksimalpris. Ved endringer i maksimalpris vil dette bli informert om og eventuelt etterfakturert.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 md fra oppsigelsesdato. Oppsigelsen må være skriftlig.

Forfall på foreldrebetaling er forskuddsvis den 1. hver md. Det påløper et purregebyr på kr 67,- ved for sen betaling. Purring blir sendt ut etter 7 dager overskridelse av forfallsdato