Facebook

Skogen barnehage på Facebook

Her legger vi ut bilde eller annet som illustrasjon fra dagliglivet i barnehagen.

Vår facebookside

Avdelingene har egne lukkede grupper for foreldrene slik at dere kan i løpet av dagen på kan få et innblikk i barnas hverdag.