Avdelingene

Barnehagen har seks aldersinndelte avdelinger.


Aldersgruppe: 0–2 år


Aldersgruppe: 0–2 år


Aldersgruppe: 0–2 år


Aldersgruppe: 2–4 år


Aldersgruppe: 2–4 år


Aldersgruppe: 5–6 år
Denne avdelingen er barnehagens utegruppe. Her er barna ute stort sett hele dagen med mulighet for innelek i Grillhytten og i barnehagens fellesrom. Barna blir tatt med på turer i skogen i nærmiljøet opp til tre ganger i uken, og er ellers i barnehagens flotte uteområdet. Vi lager varm mat på bål og bruker naturen som læringsarena i alle fagområdene.