Haukene

Her er vi 15 barn i alderen 5–6 år og 3 voksne. Barnas fantasi er livlig og det er derfor stas med fantasi-leker, rollespill, teater og eventyrstunder. Bevegelse til musikk er ofte populært, og barn i denne alderen liker gjerne å bygge, tegne, male, perle, lage figurer i leire og snekre med ordentlig verktøy. De liker å undersøke og plukker gjerne ting fra hverandre for å se hvordan de virker og hva som er inni. De liker å spille spill og leke regelleker som sisten, haien kommer osv. Å spille er også god trening for barna; de får trening i å vente på tur, følge reglene, ta hensyn til andre, de må trene opp hukommelsen og det er en fin måte for barna å øve seg på å tåle nederlag.

Les mer om avdelingen i årsplanen.
Se også alle innlegg om haukene.