Blåbærbarna

Skogen Barnehage har tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 0–2 år. På en småbarnsavdeling er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette sikrer vi i barnehagen ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt over barnas dag. På en småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen glir så smidig som mulig.

Les mer om avdelingen i årsplanen.
Se også alle innlegg om blåbærbarna.