Årsplan, tradisjoner og prosjekter

Årsplan har flere funksjoner:

  • arbeidsredskap for personalet
  • foreldrenes utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen
  • grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
  • informasjonsmateriale for eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

Last ned årsplanen  Skogen Barnehage 2010-2011 som PDF-fil (ca 35 MB).

Last ned  Årsplan 2011-2012 som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN 2012-13som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN 2013-2014 som PDF-fil

Last ned Årsplan 2014-2015 for skogen barnehage som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN FOR SKOGEN BARNEHAGE 2015-16 1 som PDF-fil

Last ned Årsplan 2016-2017 som PDF-fil.

TRADISJONER I SKOGEN BARNEHAGE:

Tradisjoner i skogen bhg

PROSJEKTER 2015 – 2016:

Prosjekt Hauk April, Mai, Juni

Prosjekt Hauk Januar , Februar,Mars

Prosjekt Hauk September , Oktober, November

Prosjekt september , oktober og november småbarnsavdeling 

Prosjekt januar og februar småbarnsavdeling

Prosjekt mars ,april,mai og juni småbarnsavdeling 

Prosjekt Spurv og Mose September ,Oktober,November 

Prosjekt Spurv og Mose Januar , Februar,Mars

Prosjekt Spurv og mose April,Mai, Juni