Årsplan, tradisjoner og prosjekter

Årsplan har flere funksjoner:

  • arbeidsredskap for personalet
  • foreldrenes utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen
  • grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
  • informasjonsmateriale for eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

Last ned årsplanen  Skogen Barnehage 2010-2011 som PDF-fil (ca 35 MB).

Last ned  Årsplan 2011-2012 som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN 2012-13som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN 2013-2014 som PDF-fil

Last ned Årsplan 2014-2015 for skogen barnehage som PDF-fil

Last ned ÅRSPLAN FOR SKOGEN BARNEHAGE 2015-16 1 som PDF-fil

Last ned Årsplan 2016-2017 som PDF-fil.

Last ned Årsplan 2020-2021 som PDF-fil

TRADISJONER I SKOGEN BARNEHAGE:

Tradisjoner i skogen bhg

PROSJEKTER 2015 – 2016:

Prosjekt Hauk April, Mai, Juni

Prosjekt Hauk Januar , Februar,Mars

Prosjekt Hauk September , Oktober, November

Prosjekt september , oktober og november småbarnsavdeling 

Prosjekt januar og februar småbarnsavdeling

Prosjekt mars ,april,mai og juni småbarnsavdeling 

Prosjekt Spurv og Mose September ,Oktober,November 

Prosjekt Spurv og Mose Januar , Februar,Mars

Prosjekt Spurv og mose April,Mai, Juni

PERIODEPLANER 2017-2018

SMÅBARNSAVDELINGENE BLÅBÆRBARNA, HULDRENE OG MAURTUEN

Periodeplan sept – feb småbarn

Periodeplan mars – juni småbarn

MELLOMGRUPPEN SPURVENE OG MOSEBARNA

PERIODEPLAN HØSTEN 2017

PERIODEPLAN JANUAR OG FEBRUAR 2018

PERIODEPLAN MARS APRIL MAI OG JUNI 2018

FØRSKOLEGRUPPEN HAUKENE

Periodeplan høsten 2017 Haukene

PERIODEPLAN JANUAR OG FEBRUAR HAUKENE 2018

PERIODEPLAN MARS-JUNI 2018 HAUKENE